Trương Minh Đạt là ai

Trương Minh Đạt là ai?

Nếu từng tham gia 1 lớp online hoặc offline của Thạc sĩ – Dược sĩ  Trương Minh Đạt thì chắc…